Chips kruipruimte-isolatie ! Zeer geschikt voor moeilijk en zelfs niet toegankelijke kruipruimtes.

[spaarvarken]Zorg voor een droge en ge´soleerde kruipruimte met Isolatie Chips
Warme voeten en... nog geld toe?
Rc=5! Behoort tot de mogelijkheden.
Een droge kruipruimte zonder ventilatie. Hoe kan dat?

Het systeem met Isolatie Chips werkt als een vaatwasser. In een vaatwasser worden de kopjes droog ondanks dat er niet geventileerd wordt. Dat komt omdat de natte kopjes warm zijn en de bodem van de vaatwasser koud. Het vocht van de kopjes migreert daardoor naar de bodem alwaar het condenseert. Hoe groter het temperatuurverschil tussen de kopjes en de bodem des te sneller de kopjes droog zijn. Dat geldt ook voor een kruipruimte. De bodem van een ge´soleerde kruipruimte is altijd koel omdat de onderliggende aarde het gehele jaar een temperatuur van 10 tot 12 graden Celsius heeft. Naarmate de isolatielaag tussen de koude bodem en de bovengelegen vloer dikker is zal ook het temperatuurverschil groter zijn. Dus hoe dikker de isolatie des te droger de kruipruimte. Dit geldt ook als er op de bodem een laag water staat, want het condenseren gaat dan gewoon door omdat de Isolatie Chips naast goed isoleren ook goed vochtige lucht doorlaten.

[Drowa chips]

Meer comfort en gezondheid!
Isolatie Chips maken de kruipruimte droger en warmer, hierdoor:

 • blijft de vloer bij koud weer enkele graden warmer
 • zal het huis minder snel afkoelen
 • zullen verwarmingsleidingen die onder de vloer liggen gaan functioneren als vloerverwarming
 • een warme vloer is droger en daardoor minder aantrekkelijk voor de huismijt, een belangrijke veroorzaker van luchtwegaandoeningen

 

Drogere kruipruimte:
De
bodem van de meeste kruipruimten in ons land is als een natte dweil. Bodemisolatie voorkomt opwarming van de koude bodem, daardoor condenseert water uit de lucht op de bodem en daalt de relatieve luchtvochtigheid, ook zonder kruipruimte ventilatie. Voor elke 4 graden dat de bodem kouder wordt daalt de luchtvochtigheid met 20%. Ventilatie van de kruipruimte is hiervoor dan niet meer nodig!
Vermijding van reparatiekosten:
Door lage luchtvochtigheid: geen rotte balken;
geen roestige leidingen
Snel en eenvoudig aanbrengen:
Isolatie
Chips worden los gestort aangebracht.
Voor u uitgevoerd:
Wij brengen de Chips aan met een speciaal hiervoor ontwikkelde blaasunit
Zelf doen:
Schud
de balen Chips (500 ltr) leeg in de kruipruimte en verdeel deze over de bodem.

Op 2 manieren aan te brengen, afhankelijk van de situatie en de wensen van de klant. Uitsluitend bij overwegend droge kruipruimten. Als er vaak een laag water in staat.
Besparing:
Isolatie
chips besparen behoorlijk geld op de energiekosten. Bij een woonoppervlakte van 50m2 kan de besparing oplopen tot zo'n 3-6 kubieke meter gas per vierkante meter.
En dat is al gauw een flink bedrag per jaar!
Met vloerverwarming is de besparing nog eens anderhalf tot twee maal zo hoog.

Het product

 • is gemaakt uit gerecycled polystyreen
 • bestaat voor meer dan 99% uit lucht (perfecte isolator)
 • zeer licht (<5 kg/m3)
 • uitstekende verhaking door de krommings-vorm
 • inert
 • neemt geen vocht op
 • aan het einde van de levenscyclus (bij b.v. sloop) weer gemakkelijk te verwijderen

 

Voordelen

 • besparing
 • lage investering ( voor eventuele subisiemogelijkheden kunt u informatie inwinnen bij de hiervoor verantwoordelijke overheidsinstanties )
 • meer comfort en gezondheid
 • droge kruipruimte
 • goed voor het milieu
 • vermijding van reparatiekosten
 • snel en eenvoudig aan te brengen
 • kruipruimte blijft toegankelijk

 

 

[schematische tekening]
uitsluitend bij overwegend droge kruipruimten

[schematische tekening]
als er regelmatig een laagje water
in de kruipruimte staat

 

CHIPS áproductdata

Toepassingsgebied
Het systeem is geschikt voor zowel bestaande woningen, scholen, kantoren, gebouwen in de gezondheidszorg enz. als voor de nieuwbouw.

Materiaal
Isolatie Chips zijn gemaakt uit gerecycled polystyreen.

Brandvoortplanting (NEN 6065)
Qua brandvoortplantingssnelheid vallen de Chips in klasse 1-2 en voldoen daarmee aan het bouwbesluit.

Statische electriciteit
De chips hebben doorgaans tijdens het fabricageproces een antistatische behandeling ondergaan.

Dampdiffusie dichtheid
Het vochtweerstandsgetal is niet meer dan u=2,2 (TNO rapport ter inzage)

Duurzaamheid
De Chips zijn inert en bestand tegen vocht, schimmels en humuszuren. Niet bestand tegen producten die vluchtige organische bestanddelen bevatten.

Thermische eigenschappen
De praktijkrekenwaarde van de warmteweerstand van de Chips onder vochtige omstandigheden volgens NEN 1068 is 0,074 W/mK (TNO rapport ter inzage).
Een vlakke laag van 25 cm dik op de bodem van de kruipruimte geeft een warmteweerstand van Rc=5 mK/W. Dit is berekend volgens het gelijkwaardigheidbeginsel uit het Bouwbesluit en richtlijn nr. 4 van de Stichting Bouw Research "Maatregelen in kruipruimten". Dat wil zeggen dat het warmteverlies per vierkante meter vloer met deze isolatie even laag is als via een buitenmuur of een dak met een Rc van 5 (TNO rapport ter inzage). Een laag van 13 cm dik die langs de buitengevels in een talud omhoog wordt opgezet tot aan de onderkant van de vloer geeft eveneens een Rc waarde van 5.

Drijvende eigenschappen
De chips hebben gesloten cellen en blijven daardoor goed op water drijven. Bij een verblijftijd van meer dan een jaar op water zal alleen de onderste cm van de isolatielaag nat worden.

Duurzaam bouwen
De warmteweerstand van Rc = 5 is ruim anderhalf maal zo groot als de waarde Rc = 3 volgens het handboek Duurzaam Bouwen. Door de vochtwerende werking geeft het een bijdrage aan de duurzaamheid van materialen in en boven de kruipruimte.

Energiebesparing en milieu
De energiebesparing bedraagt voor woningen circa 3 tot 6 m3 aardgas m2 vloer per jaar. Als er een vloerverwarming aanwezig is wordt de besparing anderhalf tot twee maal zo hoog. Per woning betekent dat een vermindering van de uitstoot van kooldioxide met 270 kg per jaar. Dat is meer dan bijvoorbeeld het netto effect van de aanschaf van een zonneboiler.

Verwerkingskenmerken
Het materiaal wordt geleverd in zakken van 500 liter of als bulktransport tot 120 m3 per vracht. Het aanbrengen in de kruipruimte kan:

a.      Handmatig door het materiaal uit de zakken via het kruipluik in de kruipruimte storten en eveneens handmatig met een lat gelijkmatig in de kruipruimte te verdelen.

b.      Mechanisch door met behulp van een ventilator, een venturi en een luchtslang het materiaal in de kruipruimte te blazen.


Levering en prijzen
Volgens opgave Leverancier en eventuele Dealers.

Referenties
Op aanvraag verkrijgbaar.
TNO rapporten van Chips die o.a. voor dit doel geschikt zijn

 

nummer

datum

titel

2005-BCS-R0021

13-1-2005

De toepassing van Trio Insulation chips als isolerende bodemafscherming in kruipruimtes.

99-BT-MK-RO186

15-7-99

Het equivalente vochtweerstandsgetal van een monster Flo-Pak chips.

99-BT-BK-RO1147

aug. 99

Het transmissieverlies via de begane grondvloer boven een kruipruimte, voorzien van een bodemisolatie van Flo-Pak chips (Rc=5, 13 cm dikke laag met taluds langs de buitengevels).

99-BT-BK-RO145

aug. 99

Het transmissieverlies via de begane grondvloer boven een kruipruimte, voorzien van een bodemisolatie van Flo-Pak chips (Rc=5, 25 cm dikke vlakke laag).

2000-BT-BK-R0046

24-2-00

De energiebesparing bij toepassing van een bodemisolatie van Flo-Pak chips

2000-BT-BK-R0036

15-2-00

Het transmissieverlies van een onge´soleerde begane grondvloer met een bodemisolatie van Flo-Pak chips in de kruipruimte (met als referentie een isolatie tegen de onderkant van de vloer).

006.23100/01.12.01

25-4-02

De RV in een kruipruimte bij toepassing van DroWa Flo Pak Chips.

 

PUR-SPRAYSCHUIM