Toepassing van isolatiematrassen

Isolatiematrassen kunnen worden toegepast op vele plaatsen, binnen, buiten, bij lage of hoge temperaturen en daar waar bijvoorbeeld oliespatten of lekkage de isolatie kunnen beïnvloeden.

[isolatiematras]Voor uiteenlopende toepassingen worden verschillende materialen gebruikt bij de fabricage van isolatiematrassen, zoals uiteindelijk voor de specifieke bestemming een topproduct ingezet kan worden.

Zelfs op onderzeeboten worden isolatiematrassen aangebracht, die niett alleen bestand zijn tegen bijvoorbeeld olie, maar waarbij tevens bij brand als gevolg van een calamiteit geen "schadelijke" gassen vrijkomen.

[isolatiematras] Er zijn dus vele mogelijkheden voor het toepassen van isolatiematrassen. De materiaalkeus en verwerking zijn heel vaak van wezenlijk belang.
Is een en ander goed ingeschat en perfect gemonteerd, dan is beter isoleren nauwelijks mogelijk.

Waarom isolatiematrassen

De combinatie van materialen en het vakmanschap staat borg voor een hoogwaardig isolatieproduct.

Grote voordelen door gebruik van isolatiematrassen.
  • Fabricage kan in vele gevallen in standaard afmetingen geschieden.
  • Gecombineerde standaard isolatiematrassen kunnen bijvoorbeeld worden aangewend bij grotere omvang van te isoleren objecten.
  • Montage van isolatiematrassen kan worden uitgevoerd door elke gemotiveerde monteur.
  • Reparaties aan de met behulp van isolatiematrassen geïsoleerde objecten kunnen relatief snel uitgevoerd worden, omdat isolatiematrassen zeer snel demontabel zijn.
  • Besparing door hermontage van isolatiematrassen omdat een isolatiematras in vergelijking met conventionele isolatieproducten zeer snel te monteren is en veelvuldig herbruikbaar is.