WONINGISOLATIE: een kleine ingreep - een ingrijpende verbetering

PS-SCHUIMPARELS PUR-SCHUIM MINERALE WOL HUREFOAM

Een van de isolatiematerialen waarmee een spouw tijdens de bouw, maar voornamelijk achteraf kan worden gevuld.. bestaat uit vlokken gevormd uit vezels van een anorganisch materiaal, zoals mineralewol.

[spouwisolatie]
De hier bedoelde wolvlokken worden via van tevoren in de muur aangebrachte vulopeningen door middel van speciaal daarvoor ontwikkelde apparatuur met behulp van luchtdruk in de spouw geblazen, waar zij, bij deskundige uitvoering, als een dicht "wolpakket" de spouwruimte geheel vullen. Het "wolpakket" is nagenoeg volledig doorlaatbaar voor waterdamp.

Op grond van de algemene chemische resistentie van de vezels behoeft niet voor een wisselwerking gevreesd te worden met andere bouwmaterialen, zoals met pentachloorphenol verduurzaamd bouwhout, bitumineuze waterkerende slabben, kozijnen van hard PVC, leidingen van PVC, acrylnitril butadieen-styreen (ABS) of polyetheen (PE).

Het materiaal is onbrandbaar en geeft geen hinderlijke geur af. Om het inademen van vezelstof tegen te gaan moeten tijdens de "inblaaswerkzaamheden" stofmaskers worden gedragen.