WONINGISOLATIE: een kleine ingreep - een ingrijpende verbetering

PS-SCHUIMPARELS PUR-SCHUIM MINERALE WOL HUREFOAM

Een van de isolatiematerialen waarmee een spouw tijdens de bouw, maar voornamelijk achteraf, kan worden gevuld zijn parels van polystyreen (PS) schuim, die door combinatie met een geschikt bindmiddel tijdens het vullen hun mobiliteit zodanig verliezen dat zij uiteindelijk in de spouw een aaneen gekitte massa vormen.

[in de muur aangebrachte vulopening] De hier bedoelde combinatie van parels en bindmiddel wordt via van tevoren in de muur aangebrachte vulopeningen d.m.v. speciaal daarvoor ontwikkelde apparatuur met behulp van luchtdruk in de spouw geblazen, waar zij, bij deskundige uitvoering, als een dichte "materiaalpakking" de spouwruimte geheel vullen.

Deze spouwvulling is nagenoeg volledig doorlaatbaar voor waterdamp.

PS-schuimparels geven geen hinderlijke geur af en zijn in fysiologisch opzicht onbedenkelijk. Zij verweken boven ca. 90 graden Celsius en zijn in principe brandbaar, ook het "brandvertragend" gemodificeerde type. Aangezien zij echter tussen onbrandbare spouwbladen zijn opgesloten mag het brandgedrag geen punt van bezwarende overweging zijn.

Op grond van de algemene chemische resistentie behoeft niet voor een wisselwerking gevreesd te worden met andere organische bouwmaterialen, zoals bitumineuze waterkerende slabben, kozijnen van hard PVC, leidingen van PVC, acrylnitril butadieen-styreen (ABS) of polyetheen (PE).

Aantasting kan echter wel plaatsvinden wanneer het materiaal in contact komt met hout dat verduurzaamd is met bijvoorbeeld pentachloorphenol, wanneer het oplosmiddel daarvan nog niet geheel is verdampt. Tijdens de uitvoering moet hieraan bijzondere aandacht worden besteed.